Privacybeleid

Privacybeleid

1. Inleiding

1.Ultra Tribe fabric And Apparel ("Bedrijf", "wij", "ons" en "onze") respecteert de privacy van haar gebruikers die toegang hebben tot haar website op www.ultratribe.com ("Website"). Voor de doeleinden van dit privacybeleid ("Privacybeleid") en waar de context dit vereist, betekent "u", "uw", "uzelf", "gebruiker" elke natuurlijke of rechtspersoon die toegang heeft tot of gebruik maakt van de Website en in de Indien een natuurlijke persoon een zakelijke entiteit vertegenwoordigt, omvat een verwijzing naar dergelijke termen ook een verwijzing naar de zakelijke entiteit.

1.2Het bedrijf heeft dit privacybeleid aangenomen, in overeenstemming met de bepalingen van de toepasselijke wetgeving, om u te informeren over welke informatie we van u verzamelen via de website, hoe we de informatie verzamelen, hoe we deze kunnen gebruiken en de stappen die we nemen om te beschermen Het.

1.3Het bedrijf heeft dit privacybeleid verstrekt om u vertrouwd te maken met:

a) Het type gegevens of informatie dat u deelt met of verstrekt aan het Bedrijf en dat Bedrijf van u verzamelt;

b) Het doel voor het verzamelen van dergelijke gegevens of informatie van u;

c) Informatiebeveiligingspraktijken en -beleid van het bedrijf; En

d)Beleid van het bedrijf met betrekking tot het delen of overdragen van uw gegevens of informatie met derden.

1.4De woorden en uitdrukkingen met een hoofdletter die in dit privacybeleid worden gebruikt en die hierin niet worden gedefinieerd, maar worden gedefinieerd in de Information Technology Act 2000 (“IT Act”) en de Information Technology (Reasonable Security Practices and Procedures and Sensitive Personal Data or Information) Rules, 2011 ( "SPDI-regels") hebben de betekenis die daaronder wordt toegekend.

1.5Houd er rekening mee dat het gebruik van de term persoonlijke informatie gevoelige persoonlijke gegevens of informatie ("SPDI") omvat, waar van toepassing en/of verplicht onder de IT-wet en de SPDI-regels.

2. Verzameling van informatie

2.1De "Informatie" die door u aan het Bedrijf is verstrekt of door het Bedrijf van u is verzameld, kan bestaan ​​uit "Persoonlijke informatie" en "Niet-persoonlijke informatie".

2.2Persoonlijke informatie voor de doeleinden van dit privacybeleid omvat, maar is niet beperkt tot:

a)Uw gebruikersnaam samen met uw wachtwoord;

b)Uw naam;

c)Uw adres;

d)Uw telefoonnummer;

e) Uw e-mailadres of andere contactinformatie;

f)Uw geboortedatum;

g)Uw geslacht;

h)Informatie over uw transacties op de Website (inclusief verkoop- of aankoopgeschiedenis);

i)Uw financiële gegevens zoals bankrekeninggegevens of creditcard- of debetkaartgegevens of andere betalingsinstrumentgegevens, inclusief een eenmalig wachtwoord;

j) Internetprotocoladres;

k) alle andere informatie die u verstrekt tijdens uw registratieproces, indien van toepassing, op de website; of

l)[Identificatiecode van uw communicatieapparaat dat u gebruikt om toegang te krijgen tot de Website of om anderszins zaken te doen met het Bedrijf],

2.3Dergelijke persoonlijke informatie kan op verschillende manieren worden verzameld, onder meer tijdens uw gebruik van bepaalde diensten die op de website worden aangeboden. Dergelijke gevallen omvatten, maar zijn niet beperkt tot, het doen van een online aankoop, het deelnemen aan een online enquête of prijsvraag, het communiceren met de klantenservice van het bedrijf per telefoon, e-mail of anderszins, of het plaatsen van gebruikersrecensies op de items die beschikbaar zijn op de website.

2.4 We kunnen persoonlijke informatie over u ontvangen van derden, zoals socialemediadiensten, commercieel beschikbare bronnen en zakelijke partners. Als u de website bezoekt via een socialemediadienst of een dienst op de website verbindt met een socialemediadienst, kan de informatie die we verzamelen uw gebruikersnaam bevatten die is gekoppeld aan die socialemediadienst, alle informatie of inhoud die de socialemediadienst het recht heeft om te delen bij ons, zoals uw profielfoto, e-mailadres of vriendenlijst, en alle informatie die u openbaar hebt gemaakt in verband met die socialemediadienst. Wanneer u de website bezoekt of anderszins zaken doet met het bedrijf via sociale mediadiensten of wanneer u een website verbindt met sociale mediadiensten, geeft u het bedrijf toestemming om dergelijke informatie en inhoud te verzamelen, op te slaan en te gebruiken en te bewaren in overeenstemming met dit privacybeleid

2.5U verklaart dat de persoonlijke informatie die u ons van tijd tot tijd verstrekt correct, actueel en bijgewerkt is en zal zijn en dat u alle rechten, toestemmingen en toestemmingen hebt om dergelijke informatie te verstrekken. Het door u verstrekken van de gegevens/informatie en de daaruit voortvloeiende opslag, verzameling, gebruik, overdracht, toegang of verwerking ervan door het bedrijf mag niet in strijd zijn met overeenkomsten, wetten, vonnissen, bevelen of decreten van derden.

Niet-persoonlijke informatie:

2.6 Het bedrijf kan ook andere informatie dan persoonlijke informatie van u verzamelen via de website wanneer u de website bezoekt en/of gebruikt. Dergelijke informatie kan worden opgeslagen in serverlogboeken. Deze niet-persoonlijke informatie helpt het bedrijf niet om u persoonlijk te identificeren. Deze niet-persoonlijke informatie kan het volgende omvatten:

a) Uw geografische locatie;

b)gegevens van uw telecomaanbieder of internetaanbieder;

c) het type browser (internet explorer, firefox, opera, google chrome etc.);

d) het besturingssysteem van uw systeem, apparaat en de website die u voor het laatst bezocht voordat u de website bezocht;

e)De duur van uw verblijf op de website wordt ook opgeslagen in de sessie, samen met de datum en tijd van uw toegang. Niet-persoonlijke informatie wordt op verschillende manieren verzameld, bijvoorbeeld door het gebruik van cookies.

3. Doel en gebruik van persoonlijke informatie

3.1Het bedrijf maakt uw persoonlijke gegevens op geen enkele manier bekend, draagt ​​ze over, verhandelt ze niet en verkoopt ze niet, behalve zoals hierin gespecificeerd of als u uw toestemming daarvoor uitdrukt.

3.2De door u verstrekte informatie wordt alleen gebruikt:

a) Om uw gebruik van de Website te vergemakkelijken;

b) Om te reageren op uw zorgen, vragen of uw verzoeken om informatie over de verschillende diensten die wij aanbieden;

c) Om u informatie te verstrekken over de diensten/producten van het Bedrijf en u informatie, materialen en aanbiedingen van het Bedrijf te sturen;

d) Om u belangrijke informatie te sturen met betrekking tot de website, wijzigingen in de servicevoorwaarden van het bedrijf en verschillende beleidslijnen en/of andere diverse informatie;

e) Om u enquêtes en marketingcommunicatie te sturen waarvan het Bedrijf denkt dat deze voor u interessant kunnen zijn;

f)Om uw ervaring op onze Website te personaliseren;

g) Om uw aankoop te voltooien en uit te voeren, als u inhoud koopt of gebruik maakt van een dienst van de Website, bijvoorbeeld om uw betalingen te laten verwerken, met u te communiceren over uw aankoop en u gerelateerde klantenservice te bieden;

h) Om productdownloads te beheren;

i)Om interne beoordelingen en data-analyse voor de Website uit te voeren (bijvoorbeeld om het aantal bezoekers van specifieke pagina's binnen de Website te bepalen);

j) Om de diensten, inhoud en reclame op de Website te verbeteren;

k)Om de integriteit van de Website te beschermen; En

l) Om te voldoen aan wettelijke vereisten en openbaarmakingen die worden verstrekt onder de wetgeving van India.

3.3Uw informatie wordt zoveel mogelijk vertrouwelijk gehouden en in overeenstemming met de hierin uiteengezette bepalingen.

Cookies & gedeelde objecten

3.4Cookies zijn alfanumerieke identificatiegegevens die onze website op de harde schijf van uw computer plaatst. Bedrijf kan tijdelijke of permanente 'cookies' op uw computer plaatsen. We kunnen ook cookies en/of gedeelde objecten gebruiken om het verkeer op onze website te volgen en te begrijpen. Cookies identificeren uw computer zodat we u kunnen herkennen bij uw volgende bezoek. We kunnen cookies en/of gedeelde objecten gebruiken om bepaalde informatie over u te verzamelen en op te slaan, zoals de naam van het domein en de host van waaruit u internet bezoekt, het internetprotocoladres van de computer die u gebruikt, de datum en tijd waarop u toegang tot onze website en het internetadres van de website van waaruit u rechtstreeks naar onze website bent gelinkt. We gebruiken deze informatie om onze gebruikers beter te begrijpen en onze site aan te passen aan de specifieke voorkeuren van gebruikers. U kunt deze cookies wissen of ervoor kiezen om deze cookies van uw computer te blokkeren. U kunt de browser van uw computer configureren om u te waarschuwen wanneer we u een cookie proberen te sturen met een optie om de cookie te accepteren of te weigeren. Als u cookies hebt uitgeschakeld, kunt u bepaalde functies van de website mogelijk niet gebruiken.

4. Openbaarmaking van informatie

Reclame

4.1Het bedrijf maakt gebruik van een aantal derde partijen om een ​​beperkt aantal advertenties op onze website en portals te beheren. Tijdens dit proces wordt geen van uw persoonlijke informatie gelekt. Geaggregeerde profielinformatie, zoals de gebruikersgemeenschap, kan echter worden gebruikt bij de selectie van advertenties om ervoor te zorgen dat deze relevant is voor de gebruiker. Op sommige banneradvertenties kan een ingesloten pixel aanwezig zijn, en hoewel deze niet wordt gekoppeld aan een cookie of andere persoonlijke profielinformatie, kan deze sessieverbindingsinformatie retourneren waarmee adverteerders beter kunnen bepalen hoeveel individuele gebruikers op de advertentiebanner hebben geklikt. We maken uw persoonlijke gegevens niet bekend aan derden voor hun marketing- en reclamedoeleinden.

Links naar andere sites van derden

4.2De website kan informatie van derden en links naar andere websites bevatten die niet gelieerd zijn aan of beheerd of gecontroleerd worden door het bedrijf, inclusief maar niet beperkt tot betalingsgateways of websites voor sociale netwerken. Het bedrijf is niet verantwoordelijk voor welke vorm van verzending dan ook, die u ontvangt van een website van een derde partij en doet daarom geen uitspraken over de privacypraktijken of ander beleid van dergelijke websites van derden. Onder geen enkele omstandigheid wordt het bedrijf geacht de juistheid, integriteit of kwaliteit van de informatie, gegevens, tekst, software, geluid, foto's, afbeeldingen, video's, cookies, berichten of andere materialen die op dergelijke websites beschikbaar zijn, te controleren of te garanderen. Alle gebruikersinformatie die door u aan dergelijke websites van derden wordt verstrekt, wordt beheerd in overeenstemming met het privacybeleid van dergelijke websites en het wordt aanbevolen dat u het privacybeleid van dergelijke websites leest voordat u dergelijke websites gebruikt.

Openbaarmaking van persoonlijke informatie

4.3 We kunnen uw Persoonsgegevens vrijgeven wanneer dit wordt vereist door wet- of regelgeving, of op grond van een wettelijke verplichting of bevel krachtens de wet of als reactie op een verzoek van een wetshandhavings- of overheidsinstantie of gerechtelijke, quasi-gerechtelijke of enige andere wettelijke of grondwettelijke autoriteit of om onze wettelijke rechten vast te stellen of uit te oefenen of om ons te verdedigen tegen juridische claims.

4.4We kunnen uw persoonlijke informatie vrijgeven aan wetshandhavingsinstanties, externe rechthebbenden of anderen die te goeder trouw van mening zijn dat een dergelijke openbaarmaking redelijkerwijs noodzakelijk is om: onze voorwaarden of ons privacybeleid af te dwingen; reageren op beweringen dat een advertentie, posting of andere inhoud de rechten van een derde partij schendt; of de rechten, eigendommen of persoonlijke veiligheid van onze gebruikers of het grote publiek te beschermen.

5. Beveiligingspraktijken en -procedures

5.1De veiligheid van uw informatie is erg belangrijk voor het bedrijf. We gebruiken redelijke beveiligingsmaatregelen, minimaal die welke zijn opgelegd door de toepasselijke wetgeving, om uw informatie te beschermen en te beschermen. U accepteert de inherente beveiligingsimplicaties van het verstrekken van privacy aan uw met ons gedeelde informatie en u zult ons niet verantwoordelijk houden voor enige inbreuk op de beveiliging of de openbaarmaking van informatie, tenzij we grove en opzettelijke nalatigheid hebben begaan.

5.2We kunnen een overeenkomst sluiten met derden (in of buiten India) om uw informatie op te slaan. Deze derde partijen kunnen hun eigen beveiligingsnormen hebben om uw informatie of gegevens te beschermen en we zullen op commerciële redelijke gronden van dergelijke derden verlangen dat zij redelijke beveiligingsnormen hanteren om uw informatie/gegevens te beschermen.

5.3 Niettegenstaande alles in dit privacybeleid of elders, kunnen wij niet verantwoordelijk worden gehouden voor enig verlies, schade of misbruik van uw informatie, als dergelijk verlies, schade of misbruik te wijten is aan een geval van overmacht. Een "Overmachtgebeurtenis" betekent elke gebeurtenis die buiten onze redelijke controle ligt en omvat, zonder beperking, sabotage, brand, overstroming, explosie, natuurrampen, burgerlijke onlusten, stakingen of industriële acties van welke aard dan ook, rellen, opstand, oorlog, overheidshandelingen, computerhacking, ongeoorloofde toegang tot computergegevens en opslagapparaat, computercrashes, schending van beveiliging en encryptie, enz.

5.4In het geval van een inbreuk op uw persoonlijke gegevens, zal het bedrijf u zonder onredelijke vertraging per e-mail of fax op de hoogte stellen en passende maatregelen nemen in overeenstemming met de bepalingen van de toepasselijke wetgeving.

6. Diversen

Gebruikersrechten en discretie

6.1Alle persoonlijke informatie die door u aan het bedrijf is verstrekt, is vrijwillig door u verstrekt. U hebt het recht om uw toestemming te allen tijde schriftelijk in te trekken door een e-mail naar ons te sturen op care ultratribeapparels@gmail.com, in overeenstemming met de voorwaarden van dit privacybeleid. Houd er echter rekening mee dat het intrekken van de toestemming niet retroactief van aard is en prospectief van toepassing is. In het geval dat u uw persoonlijke informatie of toestemming voor het gebruik van uw persoonlijke informatie niet verstrekt of vervolgens uw toestemming voor het gebruik van de aldus verzamelde persoonlijke informatie intrekt, behoudt het bedrijf zich het recht voor om de diensten waarvoor de genoemde informatie werd gevraagd stop te zetten.

6.2U kunt uw persoonlijke gegevens regelmatig bekijken, wijzigen, toevoegen, corrigeren of bijwerken. Wanneer u informatie bijwerkt, bewaart het bedrijf een kopie van de eerdere versie voor zijn administratie. Wij zijn echter niet verantwoordelijk voor de authenticiteit van de door u verstrekte persoonlijke informatie.

6.3U stemt ermee in en erkent dat bepaalde gegevens of informatie niet kunnen worden gecorrigeerd of verwijderd of dat het verboden is om te worden verwijderd zoals vereist door toepasselijke wetgeving, verzoeken van wetshandhaving of onder gerechtelijke procedures. Met betrekking tot dergelijke gegevens of informatie zijn de bovengenoemde rechten niet beschikbaar.

6.4Het Bedrijf kan, als u dat verkiest, direct mailers naar u sturen op het door u opgegeven adres. U heeft de mogelijkheid om u af te melden voor deze direct mailing door te klikken op de uitschrijflink die aan de e-mail is toegevoegd.

Belangrijke disclaimer

6.5 Hoewel het bedrijf volledige beveiliging en geheimhouding van uw persoonlijke informatie biedt, raden we u aan voorzichtig te zijn met het delen van uw persoonlijke informatie met een derde partij die beweert gerelateerd te zijn aan het bedrijf via afzonderlijke e-mails/telefoongesprekken enz. Het bedrijf verwerpt elke en alle aansprakelijkheden ten opzichte van dergelijke claims die zijn ontstaan ​​als gevolg van uw eigen nalatigheid of opzettelijk wangedrag en het bedrijf neemt hiervoor geen verantwoordelijkheid.

Wijziging in het privacybeleid

6.6 Dit privacybeleid kan van tijd tot tijd worden gewijzigd/geüpdatet. Bij het wijzigen/bijwerken van het privacybeleid, zullen we de bovenstaande datum dienovereenkomstig aanpassen. We raden u aan dit privacybeleid regelmatig te controleren om op de hoogte te blijven van eventuele updates. Als u de website blijft gebruiken of daarna gegevens of informatie verstrekt, betekent dit dat u onvoorwaardelijk akkoord gaat met dergelijke updates van dit privacybeleid.

Wijzigingen in de grondwet

6.7 Wij en onze gelieerde ondernemingen kunnen sommige of al uw persoonlijke informatie bekendmaken of overdragen aan een andere zakelijke entiteit als wij (of onze activa) van plan zijn om te fuseren met, of worden overgenomen door die zakelijke entiteit, of reorganisatie, fusie, herstructurering van het bedrijf . Wanneer een dergelijke transactie plaatsvindt, is de andere zakelijke entiteit (of de nieuwe gecombineerde entiteit) verplicht om dit privacybeleid met betrekking tot uw persoonlijke informatie te volgen.

Verdere dankbetuigingen

6.8 U erkent hierbij en stemt ermee in dat dit privacybeleid:

a) duidelijk en gemakkelijk toegankelijk is en verklaringen geeft van het beleid en de praktijken van het Bedrijf met betrekking tot de Informatie;

b) voorziet in de verschillende soorten persoonsgegevens of gevoelige persoonsgegevens die moeten worden verzameld;

c) verstrekt ten behoeve van het verzamelen en gebruiken van de Informatie;

d)zorgt voor openbaarmaking van informatie; En

e)zorgt voor redelijke beveiligingspraktijken en -procedures.

Klachtenherstel

6.9Het bedrijf respecteert uw privacy en als u geen enkele vorm van communicatie van ultratribeapparels@gmail.com wilt ontvangen of klachten wilt delen, kunt u dit melden aan:

Naam: Abhishek Aggarwal

E-mail: Ultratribeapparel@gmail.com